Være sammen

Alle barn trenger at foreldrene tar aktivt del i deres hverdag. Foreldrene kan involvere seg positivt gjennom å være opptatt av hva barnet holder på med og liker, lytte til barnet, være med i lek, og delta i dagligdagse rutiner, fritidsaktiviteter og lekser. Det er godt for et barn å merke at foreldrene vet hvordan barnet har det og kjenner dets følelser, opplevelser og bekymringer.

 

Gjennom foreldrenes innlevelse og forståelse føler barnet seg sett og møtt, og det får grunnleggende forutsetninger for å etablere positive forhold til andre mennesker. Positiv involvering innebærer også å kunne sette seg inn i barnets ståsted, følge barnets initativ, invitere barnet til samarbeid, beskytte barnet, sette alderstilpassede grenser og ikke minst skape et godt følelsesmessig klima for lek og læring.

Gjennom en positiv involvering knyttes foreldre og barn tettere sammen. Dette bidrar til at barnet bruker foreldrene som en trygghetsbase som de søker til for å få støtte, nærhet, trøst eller oppmuntring. Når barn og foreldre utvikler et godt forhold, deler de gleder og sorger og kjærlighetsbåndet styrkes.

 

Når livssituasjonen oppleves som utfordrende, blir det gjerne vanskeligere for oss alle å holde fast i en positiv involvering overfor barnet. Samarbeidsutfordringer kan ofte utvikle et negativt forhold mellom foreldre og barn. Foreldrene på sin side kan oppleve at det er vanskelig å være nær og engasjert når problemene med barnet blir store, og foreldrene retter gjerne mer og mer oppmerksomhet mot det negative som barnet gjør. Hvis foreldrene ikke makter å involvere seg aktivt i barnets verden, vil ofte den negative utviklingen fortsette. Avstanden mellom barnet og foreldrene kan bli større, opplevelsen av nærhet kan forsvinne, og barnet søker ikke lengre til foreldrene. I disse tilfellene vil både foreldre og barn være tjent med at en søker profesjonell hjelp.

 

I PMTO er det aller viktigste målet å snu et slikt negativt mønster, slik at det gjenskapes nærhet mellom foreldrene og barnet, og at det psykologiske båndet styrkes. Alle foreldreferdighetene som det arbeides med i PMTO, skal bygge opp om hovedmålet - positiv involvering.

« Tilbake til verktøykassa

 Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.