NUBU

NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS) er et datterselskap av NORCE AS.

Senterets virksomhet er knyttet til barn og unge med alvorlige atferdsproblemer.

Hva gjør NUBU?

Senteret bidrar til at barn og unge som viser alvorlige atferdsproblemer, deres familier og skoler og barnehager får hjelp. Hjelpen skal være forskningsbasert, individuelt tilpasset, resultateffektiv og relevant til dagens kunnskapsnivå.

Dette innebærer blant annet:

 • Forskning om utbredelse og utvikling av atferdsproblemer blant barn og unge
 • Forskning i forbindelse med utvikling og evaluering av nye metoder
 • Implementering av nye metoder
 • Opplæring av fagfolk/terapeuter
 • Videreutvikling av eksisterende metoder
 • Internasjonalt samarbeid

Hvilke metoder arbeider NUBU med?

NUBU arbeider med metoder som har til formål å forebygge, eller behandle, atferdsproblemer hos barn og unge:

 • Parent Management Training - Oregon (PMTO): Behandlingstilbud til foreldre som har barn som viser alvorlige atferdsproblemer, i alderen 3 til 12 år.
 • Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR): Program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn i alderen 3 til 12 år.
 • Multisystemisk terapi (MST): Familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom i alderen 12 til 18 år som har alvorlige atferdsvansker.
 • Funksjonell familieterapi (FFT): Behandlingsmetode for familier hvor ungdom i alderen 11 til 18 år viser alvorlige atferdsvansker.
 • Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC): Fosterhjembasert behandlingsmetode for ungdommer i alderen 12 til 17 år med alvorlige atferdsvansker.
 • Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS): En skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen.

 

Hvor kan jeg finne mer om NUBU?

Les på NUBUs hjemmesider: www.nubu.noDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.