Konsultasjon - skole og barnehage

Konsultasjon er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipper fra behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen).

Hvem er tilbudet for?

Konsultasjon gis ansatte i barnehage og skole som arbeider med barn i alderen 3 til 12 år som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet, atferdsproblemer.

Hvem gir konsultasjonen?

PP-rådgivere, ansatte i spes.pedagogisk enhet, fagteam, skolenes spesialpedagoger, sosiallærere eller rådgivere som har fått opplæring i tiltaket.

Hva er målet med Konsultasjon?

Målet med konsultasjon er å gi barnehage og SFO/skolepersonell veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer i grupper/klasser. Utfordrende oppførsel skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

 Hvordan arbeider vi? 

  • Ukentlig veiledning til skole/barnehagepersonell gis av en Konsulent
  • 6-8 konsultasjoner
  • Det gis veiledning både i forhold til  enkeltbarn, og hele gruppen/klassen ut fra behov
  • Skole-/barnehagepersonell får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet/barna.
  • Metoden innebærer aktiv innøving av alternative måter å møte og håndtere barnet/barna på. 

Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.