Tilbud til familier

TIBIR står for «Tidlig Innsats for Barn i Risiko», og er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn.

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer.

Foreldregrupper er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Foreldrerådgivning er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).  Tiltaket er kortvarig, og bygger på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Konsultasjon er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipper fra behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen).

Sosial ferdighetstrening er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og programmet Stop Now and Plan (SNAP), en kognitiv atferdsterapeutisk metode utviklet ved Child Developmental Institute i Toronto, Canada.

Kartlegging er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).

NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS) er et datterselskap av UniRand AS, som igjen er eid av Universitetet i Oslo.

Senterets virksomhet er knyttet til barn og unge med alvorlige atferdsproblemer.


Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.