Tilbud til familier

TIBIR står for «Tidlig Innsats for Barn i Risiko», og er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn.

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer.

Foreldregrupper er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Foreldrerådgivning er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).  Tiltaket er kortvarig, og bygger på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Konsultasjon er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipper fra behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen).

Sosial ferdighetstrening er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og programmet Stop Now and Plan (SNAP), en kognitiv atferdsterapeutisk metode utviklet ved Child Developmental Institute i Toronto, Canada.

Kartlegging er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).

NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS) er et datterselskap av UniRand AS, som igjen er eid av Universitetet i Oslo.

Senterets virksomhet er knyttet til barn og unge med alvorlige atferdsproblemer.


Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.