Foreldrerådgivning

Foreldrerådgivning er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).  Tiltaket er kortvarig, og bygger på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet gis til familier med barn i alderen 3 til 12 år som viser tegn til begynnende atferdsproblemer. 

Hva er målet med rådgivningen?

Foreldrerådgivningen tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gjennom rådgivningssamtaler og veiledning kan foreldre få hjelp til å forebygge begynnende atferdsproblemer og bidra til en positiv utvikling hos barnet.

Hvordan arbeider vi?

 • Ukentlige samtaler med en foreldrerådgiver
 • 3–5 møter per familie
 • Begge foreldrene bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre som bor sammen med barnet kan alternativt delta
 • Eksempler på temaer i rådgivningssamtalen er:
  • Samarbeid og gode beskjeder
  • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring
  • Grensesetting
  • Tilsyn og oppfølging
  • Problemløsning knyttet opp mot daglige utfordringer i familien
  • Foreldrene får øve på hvordan de  kan møte barnet på en måte som kan snu en uheldig utvikling.

Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.