Foreldrerådgivning

Foreldrerådgivning er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).  Tiltaket er kortvarig, og bygger på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet gis til familier med barn i alderen 3 til 12 år som viser tegn til begynnende atferdsproblemer. 

Hva er målet med rådgivningen?

Foreldrerådgivningen tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gjennom rådgivningssamtaler og veiledning kan foreldre få hjelp til å forebygge begynnende atferdsproblemer og bidra til en positiv utvikling hos barnet.

Hvordan arbeider vi?

 • Ukentlige samtaler med en foreldrerådgiver
 • 3–5 møter per familie
 • Begge foreldrene bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre som bor sammen med barnet kan alternativt delta
 • Eksempler på temaer i rådgivningssamtalen er:
  • Samarbeid og gode beskjeder
  • Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring
  • Grensesetting
  • Tilsyn og oppfølging
  • Problemløsning knyttet opp mot daglige utfordringer i familien
  • Foreldrene får øve på hvordan de  kan møte barnet på en måte som kan snu en uheldig utvikling.

Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.