Nyttige tips om korleis du og barnet ditt kan få det betre saman.

Mange foreldre opplever i periodar at barna er krevjande, at det blir vanskeleg å ha det hyggeleg som familie, at kvardagen blir strevsam og mykje tid blir brukt til krangling.  Som konsekvens av dette kan foreldre kjenne seg usikre og makteslause.

Her kan du lese om nyttige tips for foreldre, kva som kjenneteiknar barn med åtferdsproblem, og korleis dette kan møtast gjennom dei offentlege tilboda behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) og førebyggingsprogrammet Tidleg Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).

Du kan òg lese om andre foreldre sine røynsler med å ta imot denne forma for hjelp, og finne ut kvar næraste tilbod er for familien din.

Samarbeid med barnehage og skole Snakke sammen – kommunikasjon med barn Ha oversikt – tilsyn og oppfølging Problemløsning Sette grenser Være sammen – positiv involvering Når vi blir sinte Oppmuntring og ros Gode beskjeder


Dette nettstedet brukar informasjonskapsler. Les meir om informasjonskapsler her. Vis ikkje denne meldingen igjen