Tilbod til familiar

TIBIR står for «Tidleg innsats for barn i risiko», og er eit kommunalt program for førebygging og behandling av åtferdsproblem hos barn.

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er eit lågterskeltilbod til foreldre som har barn med åtferdsproblem.

Foreldregrupper er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippa i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Foreldrerådgjeving er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippa i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Konsultasjon er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipp frå behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og den skuleomfattande tiltaksmodellen PALS (Positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling i skulen).

Sosial ferdigheitstrening er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipp frå behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og programmet Stop Now and Plan (SNAP), ein kognitiv åtferdsterapeutisk metode utvikla ved Child Development Institute i Toronto, Canada.

Kartlegging er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR).

NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS) er eit dotterselskap av NORCE AS. Verksemda ved senteret er knytt til barn og unge med alvorlege åtferdsproblem.


Finn næraste tilbod

Her kan du finne det PMTO-tilbodet som er nærast deg ved å skrive inn postnummeret ditt, poststad eller fylke.


Dette nettstedet brukar informasjonskapsler. Les meir om informasjonskapsler her. Vis ikkje denne meldingen igjen