Tilbod til familiar

TIBIR står for «Tidleg innsats for barn i risiko», og er eit kommunalt program for førebygging og behandling av åtferdsproblem hos barn.

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er eit lågterskeltilbod til foreldre som har barn med åtferdsproblem.

Foreldregrupper er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippa i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Foreldrerådgjeving er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippa i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Konsultasjon er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipp frå behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og den skuleomfattande tiltaksmodellen PALS (Positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling i skulen).

Sosial ferdigheitstrening er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipp frå behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og programmet Stop Now and Plan (SNAP), ein kognitiv åtferdsterapeutisk metode utvikla ved Child Development Institute i Toronto, Canada.

Kartlegging er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR).

NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS) er eit dotterselskap av UniRand AS, som igjen er eigd av Universitetet i Oslo. Verksemda ved senteret er knytt til barn og unge med alvorlege åtferdsproblem.


Finn næraste tilbod

Her kan du finne det PMTO-tilbodet som er nærast deg ved å skrive inn postnummeret ditt, poststad eller fylke.


Dette nettstedet brukar informasjonskapsler. Les meir om informasjonskapsler her. Vis ikkje denne meldingen igjen