Kartlegging og identifisering

Kartlegging er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR).

Kven er tilbodet for?

Målgruppa for Kartlegginga er alle barn som kjem i kontakt med kommunen sitt ordinære tenestetilbod, til dømes helsestasjonen.

Kva er målet med Kartlegginga?

Hensikta med intervensjonen er å kunne identifisere og kartleggje barn som er i ulik risiko for å utvikle åtferdsproblem på eit så tidleg tidspunkt som mogeleg, og at dette skal føre til at barn og foreldre får TIBIR-intervensjonar som er tilpassa deira problemnivå.

Korleis arbeider vi?

Intervensjonen består i eit tilbod til foreldre om ein samtale om eventuelle åtferdsproblem, og ein påfølgjande trinnvis kartlegging dersom dette er naudsynt.


Finn næraste tilbod

Her kan du finne det PMTO-tilbodet som er nærast deg ved å skrive inn postnummeret ditt, poststad eller fylke.


Dette nettstedet brukar informasjonskapsler. Les meir om informasjonskapsler her. Vis ikkje denne meldingen igjen