Sosial ferdigheitstrening

Sosial ferdigheitstrening er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipp frå behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og programmet Stop Now and Plan (SNAP), ein kognitiv åtferdsterapeutisk metode utvikla ved Child Development Institute i Toronto, Canada.

Kven er tilbodet for?

Sosial ferdigheitstrening er retta mot barn i alderen 3 til 12 år som er i barnehage, skule og/eller SFO, og som er i risiko for å utvikle, eller har utvikla, åtferdsproblem.

Kven gjev ferdigheitstreninga?

Tilsette i barnehagar, SFO og skular og som arbeider i forhold til barn med åtferdsproblem og som har fått opplæring i tiltaket.

Kva er målet med Sosial ferdigheitstrening?

Målet med Sosial ferdigheitstrening er å førebyggje og redusere problemåtferd og å utvikle barnet sine sosiale ferdigheiter.

Korleis arbeider vi?

  • Ferdigheitstrening blir gjeve individuelt
  • Barnet øver på å bruke heilt konkrete sosiale ferdigheiter saman med ferdigheitstrenaren og i naturlege situasjonar. Døme på sosiale ferdigheiter som barnet trenar på er å følgje beskjedar, vente på tur i samtale og leik og å kontrollere negative kjensler.
  • Ferdigheitene er trena opp med ein vaksen som har fått opplæring i metoden.
  • Tilbodet strekkjer seg over 8 til 10 veker
  • Blir tilpassa kvart enkelt barn sine behov

Finn næraste tilbod

Her kan du finne det PMTO-tilbodet som er nærast deg ved å skrive inn postnummeret ditt, poststad eller fylke.


Dette nettstedet brukar informasjonskapsler. Les meir om informasjonskapsler her. Vis ikkje denne meldingen igjen