Foreldrerådgjeving

Foreldrerådgjeving er eit av tiltaka i førebyggingsprogrammet Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippa i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Kven er tilbodet for?

Tilbodet blir gjeve til barn i alderen 3 til 12 år som viser teikn til byrjande åtferdsproblem.

Kva er målet med rådgjevinga?

Foreldrerådgjeving tek sikte på å hjelpe familien på eit så tidleg tidspunkt som mogeleg. Gjennom rådgjevingssamtalar og rettleiing kan foreldre få hjelp til å førebyggje byrjande åtferdsproblem og bidra til ei positiv utvikling hos barnet.

Korleis arbeider vi?

 • Samtalar kvar veke med ein foreldrerådgjevar
 • 3-5 møte per familie
 • Begge foreldra bør delta dersom dei bur saman. Eventuelle steforeldre som bur saman med barnet kan alternativt delta
 • Døme på tema i rådgjevingssamtalen er:
  • Samarbeid og gode beskjedar
  • Læring av nye ferdigheiter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring
  • Grensesetjing
  • Tilsyn og oppfølging
  • Problemløysing knytt opp mot daglege utfordringar i familien
 • Foreldre får øve på korleis dei kan møte barnet på ein måte som kan snu ei uheldig utvikling

 


Finn næraste tilbod

Her kan du finne det PMTO-tilbodet som er nærast deg ved å skrive inn postnummeret ditt, poststad eller fylke.


Dette nettstedet brukar informasjonskapsler. Les meir om informasjonskapsler her. Vis ikkje denne meldingen igjen