Foreldregrupper

Foreldregrupper er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Hvem er tilbudet for?

Gruppetilbud med PMTO gis til familier med barn i alderen 3 til 12 år som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet, atferdsproblemer.

Hva er målet med gruppetilbudet?

Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet gjenoppretter en positiv relasjon. Utfordrende oppførsel skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

Hvordan arbeider vi? 

  • Foreldregruppen ledes av 2 fagpersoner
  • Ukentlige møter over 12 uker
  • Antall deltakere per gruppe vil være 12–16 foreldre
  • Begge foreldrene bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre som bor sammen med barnet kan alternativt delta
  • Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet
  • Metoden innebærer aktiv innøving av alternative måter å møte barnet på. 


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.