Sosial ferdighetstrening

Sosial ferdighetstrening er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og programmet Stop Now and Plan (SNAP), en kognitiv atferdsterapeutisk metode utviklet ved Child Developmental Institute i Toronto, Canada.

Hvem er tilbudet for?

Sosial ferdighetstrening er rettet mot barn i alderen 3 til 12 år som er i barnehage, skole og/eller SFO, og som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet, atferdsproblemer.

Hvem gir ferdighetstreningen?

Ansatte i barnehager, SFO og skoler og som arbeider i forhold til barn med atferdsproblemer og som har fått opplæring i tiltaket.

Hva er målet med Sosial ferdighetstrening?

Målet med Sosial ferdighetstrening er å forebygge og redusere problematferd samt utvikle barnets sosiale ferdigheter.

Hvordan arbeider vi? 

  • Ferdighetstreningen gis individuelt
  • Barnet øver på å bruke helt konkrete sosiale ferdigheter sammen med ferdighetstreneren og i naturlige situasjoner. Eksempler på sosiale ferdigheter som barnet trener på, er å følge beskjeder, vente på tur i samtale og lek og å kontrollere negative følelser.
  • Ferdighetene trenes opp med en voksen som har fått opplæring i metoden.
  • Tilbudet strekker seg over 8 til 10 uker
  • Tilpasses hvert enkelt barns behov

Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.