Sosial ferdighetstrening

Sosial ferdighetstrening er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsippene i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og programmet Stop Now and Plan (SNAP), en kognitiv atferdsterapeutisk metode utviklet ved Child Developmental Institute i Toronto, Canada.

Hvem er tilbudet for?

Sosial ferdighetstrening er rettet mot barn i alderen 3 til 12 år som er i barnehage, skole og/eller SFO, og som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet, atferdsproblemer.

Hvem gir ferdighetstreningen?

Ansatte i barnehager, SFO og skoler og som arbeider i forhold til barn som viser atferdsproblemer og som har fått opplæring i tiltaket.

Hva er målet med Sosial ferdighetstrening?

Målet med Sosial ferdighetstrening er å forebygge og redusere problematferd samt utvikle barnets sosiale ferdigheter.

Hvordan arbeider vi? 

  • Ferdighetstreningen gis individuelt
  • Barnet øver på å bruke helt konkrete sosiale ferdigheter sammen med ferdighetstreneren og i naturlige situasjoner. Eksempler på sosiale ferdigheter som barnet trener på, er å følge beskjeder, vente på tur i samtale og lek og å kontrollere negative følelser.
  • Ferdighetene trenes opp med en voksen som har fått opplæring i metoden.
  • Tilbudet strekker seg over 8 til 10 uker
  • Tilpasses hvert enkelt barns behov

Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.