PMTO

PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn som viser atferdsproblemer.

PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester for barn og unge over hele Norge.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år, hvor barnet viser atferdsproblemer.

Hva er målet med behandlingen?

Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

Hvordan arbeider vi?

PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie.

  • Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene
  • Begge foreldre bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre, som bor sammen med barnet, bør alternativt delta
  • Barnet deltar på møtene ved behov
  • Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet
  • Det er fokus på hva som går bra i samhandlingen
  • Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen
  • Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet
  • Vanlig behandlingstid er 6–9 måneder.

Kort introduksjonsvideo om PMTO


Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.