Kartlegging og identifisering

Kartlegging er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).

Hvem er tilbudet for?

Målgruppe for Kartleggingen er alle barn som kommer i kontakt med kommunens ordinære tjenestetilbud, for eksempel på helsestasjonen.

Hva er målet med Kartleggingen?

Hensikten med tiltaket er å kunne identifisere og kartlegge barn som er i ulik risiko for å utvikle atferdsproblemer på et så tidlig tidspunkt som mulig, og at dette skal føre til at barn og foreldre får TIBIR-tiltak som er tilpasset deres problemnivå.

Hvordan arbeider vi?

Tiltaket består i et tilbud til foreldre om en samtale om eventuelle atferdsproblemer, samt en oppfølgende trinnvis kartlegging dersom dette er nødvendig.


Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.