Spørsmål om atferdsproblemer

1. Hva er atferdsproblemer?

2. Når er det et problem vi bør gjøre noe med?

3. Er det foreldrenes skyld at barnet har atferdsproblemer?

 

1. Hva er atferdsproblemer?

Alvorlige atferdsproblemer hos barn i førskole- og grunnskolealder kjennetegnes ofte av:

 • Hyppige krangler med voksne
 • Hyppige sinneutbrudd
 • Setter seg opp mot eller nekter å følge beskjeder fra voksne
 • Forstyrrer andre med vilje
 • Bryter regler, og kan ikke innrette seg etter jevnaldrende
 • Er aggressiv mot andre, fiendtlig og hevngjerrig
 • Klandrer andre for sine feil
 • Lyver og stjeler
 • Manglende sosiale ferdigheter

Hos eldre barn/ungdom med atferdsproblemer ser en ofte andre kjennetegn, som skulking, stjeling, hærverk, voldshandlinger og rusmisbruk.

For at vi skal kunne benytte beskrivelsen atferdsproblemer, bør det negative samhandlingsmønsteret mellom barn og foreldre ha vedvart i minimum et halvt år.
 

 


2. Når er det et problem vi bør gjøre noe med?

Alle barn er i perioder i opposisjon, uten at det er snakk om alvorlige atferdsproblemer.

En snakker ofte om «70%-regelen».  Hvis et barn innordner seg greit og gjør hva han eller hun blir bedt om i 70% av tilfellene, tilhører barnet gruppen vanlige barn. Barn med alvorlige atferdsproblemer innordner seg ofte ikke mer enn mellom 0-20% av tilfellene.

De barna som mottar PMTO viser ulike grader av atferdsproblemer. Mange har også en diagnose, enten opposisjonell atferdsforstyrrelse eller alvorlig atferdsforstyrrelse.

En kan imidlertid ha stor nytte av PMTO selv om barnet ikke har en diagnose, eller så omfattende problemer.

Hvis barnet har flere av kjennetegnene nedenfor kan foreldrene ha nytte av PMTO:

 • Barnet kommer lett i konflikt med voksne og andre barn
 • Barnet nekter ofte å utføre det som de voksne sier det skal
 • Barnet er ofte i opposisjon
 • Barnet viser liten vilje til å innordne seg etter andre
 • Barnet har vansker med å innordne seg i jevnaldrendes lek

Mange barn som utvikler atferdsproblemer kan identifiseres allerede i treårsalderen. Noen barn viser atferdsproblemene kun i en periode, men jo tidligere problematferden forekommer, desto større er sannsynligheten for at barna utvikler alvorlige atferdsproblemer. Samtidig er det hos de yngste barna behandlingen virker raskest. Det er derfor svært viktig at disse barna oppdages tidlig og gis et godt tilbud. Dette kan hindre en mulig negativ utvikling.
 

 


3. Er det foreldrenes skyld at barnet har atferdsproblemer?

Det er sammensatte årsaker til at barn utvikler atferdsproblemer.

I PMTO-behandlingen har en ikke fokus på hvem som har skylden for at «det har blitt som det har blitt». Oppmerksomheten er rettet mot løsninger og det å få til en positiv endring i samspillet mellom foreldre og barn.

I mange tilfeller har de voksne og barna kommet inn i et fastlåst og negativt samspillsmønster som de ikke kommer ut av ved egen hjelp. I de tilfellene hvor foreldre og barna ikke kommer ut av dette negative mønsteret, er det imidlertid viktig at de får hjelp.

Endringen må starte med at foreldrene endrer sin måte å møte sitt barn på.

PMTO-behandlingen rettes mot å hjelpe foreldrene med dette. Gjennom et endret samhandlingsmønster vil barnets utviklingsmuligheter fremmes.


Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.