Personvernerklæring for nettsiden www.pmto.no.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) samler inn og bruker personopplysninger om deg når du besøker nettsiden https://www.pmto.no.

 

NUBU er et forsknings- og kompetansesenter som bidrar til at barn og ungdom med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv. For mer informasjons se: www.nubu.no

 

Nettsiden www.pmto.no er rettet mot foreldre og andre som er interessert i informasjon om behandlingsmodellen Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO) og forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). I tillegg er nettsiden www.pmto.no en innloggingsside for:

-       En passordbeskyttet webapplikasjon for utøvere og implementører av PMTO og TIBIR.

-       En passordbeskyttet webapplikasjon med materiell for foreldre som deltar i PMTO-behandling.

 

Denne personvernerklæringen omhandler kun NUBUs behandling av personopplysninger på den offentlig tilgjengelige delen av nettsiden og webapplikasjonen med materiell til foreldre. De samme retningslinjene gjelder for begge deler av systemet, og vil heretter bli omtalt som  www.pmto.no.  Alle foreldre som deltar i PMTO-behandling eller et annet TIBIR-tiltak bruker det samme brukernavnet og passordet når de logger seg inn. Dette får de utlevert av sin terapeut.

 

For webapplikasjonen til utøvere og implementører er det utarbeidet en egen personvernerklæring.

Innhold: 

  • Hva slags opplysninger samler vi om deg?
  • Hvordan brukes opplysningene om deg?
  • Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg?
  • Innsyn i og korrigering av dine opplysninger
  • Informasjonskapsler
  • Underleverandører
  • Endringer av denne personvernerklæringen
  • Klagerett
  • Hvordan komme i kontakte med NUBU?

Hva slags opplysninger samler vi om deg?

Når du besøker www.pmto.no logger vi tidspunkt, IP-adresse og URL. Vi lagrer ikke annen personinformasjon enn dette når du bare besøker www.pmto.no.

 

Hvordan brukes opplysningene om deg?

NUBU bruker anonymiserte opplysninger for å lage bruksstatistikk som brukes i arbeidet med å forbedre nettsidene. Påloggingsforsøk logges for å kunne oppdage forsøk på datainnbrudd og for å avdekke eventuelle tekniske problemer.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg?

Loggene lagres i ca. 3 måneder.

 

Behandlingsgrunnlag for å bruke opplysninger om deg

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som sier at man kan behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en interesse, samtidig som denne interessen anses å veie tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. For pmto.no sin del er denne interessen å kunne forbedre nettsiden, avdekke forsøk på datainnbrudd samt å avdekke eventuelle tekniske problemer.

 

Innsyn i og korrigering av dine opplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Personopplysningene som nevnt ovenfor er automatisk innsamlet og langt på vei anonymisert.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i din nettleser for å logge din aktivitet på dette nettstedet, og holde oversikt over om du er innlogget eller ikke. Denne informasjonen brukes for å lage anonyme statistikker og analyser av hvordan nettsidene brukes, hvor mange som besøker dem o.s.v. Du har mulighet til å skru av informasjonskapsler i nettleseren din. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på nettsiden da ikke vil fungere.

 

Underleverandører

Alle underleverandører har taushetsplikt om opplysningene du har registrert hos www.pmto.no. De behandler bare opplysningene etter instruks fra NUBU og sørger for høy informasjonssikkerhet i sine systemer og rutiner.

NUBU bruker følgende underleverandører i forbindelse med driften av www.pmto.no.

Aplia AS feilsøker, tester og videreutvikler www.pmto.no.

Vivende As lagrer data, inkludert sikkerhetskopier, i en sikkert datasenter lokalisert i Norge (Serve the World, Oslo Furuset). Hostingleverandørs underleverandør er pålagt de samme strenge krav til sikkerhet og konfidensialitet.

NUBU utfører også analyse av besøk på nettsidene med hjelp av Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. 

Informasjonen som samles inn fra Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt googles retningslinjer for personvern. Mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer personvern. 

 

Endringer av denne personvernerklæringen

Endringer av denne personvernerklæringen vil bli publisert her på denne nettsiden.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 21. april 2023.

 

Klagerett

Du har rett til å klage til datatilsynet hvis du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er i strid med personvernforordningen (GDPR).

 

Hvordan komme i kontakte med oss

Spørsmål angående denne personvernerklæringen eller personopplysningene vi har om deg kan rettes til:

 

NUBU

Besøksadresse: Essendropsgt. 3, 0368 Oslo

Postadresse: Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo

Tlf.: +47 23 20 58 00

Faks: +47 23 20 58 01

post@pmto.no

 

NUBU har personvernombud ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Vårt personvernombud kan nås på personvern@nubu.no  

NUBU har avtale om personvernombudstjeneste med Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør, og henvendelser til denne epostadressen videresendes til Sikt. 

Deres kontaktinformasjon er: Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen. E-post: personvernombud@sak.sikt.no . Telefon: 53 21 15 00 (tast 1). 

 

 Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.