Snakke saman – kommunikasjon med barn

Forståing for og innleving i kvarandre er grunnleggjande føresetnader for positive relasjonar. Bandet mellom barnet og foreldra blir styrkt når dei klarar å snakke hyggeleg saman og lytte til kva den andre har å seie.

Når barn og foreldre får til ein god kommunikasjon, vil det vere enklare for foreldra å følgje med på kva barnet gjer og korleis barnet har det, og foreldre og barn kjenner dei har større fellesskap. I ein stressande kvardag kan mange foreldre streve med å få til ein god kommunikasjon med barna sine. Ved å trene på dei tre ferdigheitene under, blir det lagt til rette for at foreldre og barn kan kommunisere betre med kvarandre:

 

  •  Å kunne observere og kjenne att kjenslene barnet har. Forsøk å kjenne att og skilje frå kvarandre barnet sine kjensler, til dømes sinne, vemod og glede. Ved å leggje merke til og setje ord på kjenslene, blir barnet og foreldra meir medvitne om kva som går føre seg.

 

  •  Å kunne skilje eigne kjensler frå barnet sine kjensler.Prøv å skilje mellom kva som er dine eigne kjensler og kva som er barnet sine. Gjennom dette kan du bli meir medviten om å halde eigne kjensler tilbake og bli meir merksam på kva barnet opplever. Foreldra sine kjensler, spesielt under stress, kan lett forstyrre kommunikasjonen med barnet.

 

  • Å kunne lytte til det barnet fortel.Å lytte gjev viktig informasjon om barnet: Kva er barnet mitt oppteken av? Korleis oppfattar barnet seg sjølv og sine omgjevnader? Å kunne lytte og forstå er naudsynt for å kunne kome barn i møte.

 

Mange foreldre som har utfordrande barn kan oppleve at dei strevar med å kommunisere med barnet sitt. I PMTO vil foreldre få hjelp til å betre kommunikasjonen

 

 Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.