Snakke sammen – kommunikasjon med barn

Forståelse for og innlevelse i hverandre er grunnleggende forutsetninger for positive relasjoner. Båndet mellom barnet og foreldrene styrkes når de klarer å snakke hyggelig sammen, og lytte til hva den andre har å si.

Når barn og foreldre får til en god kommunikasjon, vil det være enklere for foreldrene å følge med på hva barnet gjør, hvordan barnet har det, og foreldre og barn føler de har større felleskap.

I en stressende hverdag kan mange foreldre streve med å få til en god kommunikasjon med barna sine. Ved å trene på de tre ferdighetene under, legges det til rette for at foreldre og barn kan kommunisere bedre med hverandre:

  • Å kunne observere og gjenkjenne barnets følelser.
    Forsøk å gjenkjenne og skille fra hverandre barnets følelser, som for eksempel sinne, tristhet og glede. Ved å legge merke til og sette ord på følelsene blir barnet og foreldrene mer bevisst på hva som foregår.
  • Å kunne skille egne følelser fra barnets følelser.
    Prøv å skille mellom hva som er dine egne følelser og hva som er barnets. Gjennom dette kan du bli mer bevisst på å holde egne følelser tilbake og bli mer oppmerksom på hva barnet opplever. Foreldrenes følelser, spesielt under stress, kan lett forstyrre kommunikasjonen med barnet.
  • Å kunne lytte til det barnet forteller.
    Å lytte gir viktig informasjon om barnet: Hva er mitt barn opptatt av? Hvordan oppfatter barnet seg selv og sine omgivelser? Å kunne lytte og forstå er nødvendig for å kunne imøtekomme barn.

Foreldre som opplever utfordringer i samspillet og kommunikasjonen med barnet sitt kan få hjelp til en bedre hverdag gjennom PMTO.​Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.