Sette grenser

Grensesetting innebærer at foreldrene på en tydelig måte formidler hva som er rett og galt, og følger opp dette på en konsekvent måte. Når barn gjør noe som er ønsket, bør de få ros og oppmuntring. Når barn gjør noe som er galt eller bryter regler, bør de korrigeres på en mild, men bestemt måte. Effektiv grensesetting forutsetter at god kommunikasjon, preget av positiv involvering og oppmuntring, er tilstede.

Foreldrenes grenser gir barnet tydelige signaler på hva som er forventet oppførsel og hjelper barnet å lære regler. Små barn har ikke nok erfaring til å skjønne hvorfor de for eksempel får et nei. Det trygger barnet å erfare at foreldrene står sammen og viser en felles holdning. Manglende eller uforutsigbare grenser kan føre til indre uro og utrygghet hos barnet.

Foreldre bør ha en plan for hvordan de håndterer regelbrudd og uønsket oppførsel og tilpasse planen til barnet sitt.

 

Kjennetegn ved god grensesetting:

  • Grip inn tidlig. Det beste er å ta fatt i uønsket oppførsel eller små regelbrudd på et tidligst mulig tidspunkt, og korrigere disse på en lik og mild måte hver gang.
     
  • Vær rask og tydelig. Når barnet viser uønsket oppførsel eller regelbrudd oppdages, bør barnet raskt bli korrigert, og en bør være tydelig på hva som er galt på en mest mulig nøytral og ikke moraliserende måte. Tenk på at barnet er i en læringsprosess.
     
  • Sørg for å gi forutsigbare reaksjoner. Barnet skal på forhånd vite hvilke konsekvenser det får på uønsket oppførsel. Husk at små og milde konsekvenser som skjer hver gang virker bedre enn strenge konsekvenser.
     
  • Vær rolig og bestemt. Gjennom å håndtere uønsket oppførsel på en rolig og konsekvent måte, øker sannsynligheten for at barnet gjør mindre av det vi ikke ønsker, og mer av det vi ønsker. Omfanget av uønsket oppførsel blir redusert, og det blir lagt et grunnlag for at barnet gjør mer av ønskede handlinger.

 

I PMTO lærer foreldrene først ulike måter de kan komme inn i et nytt samspill med barna sine på gjennom positiv involvering, gode beskjeder, ros og oppmuntring. Disse foreldreferdighetene må være gjennomgått før foreldrene lærer bruk av spesifikke strategier for grensesetting som skreddersys til deres barn.

Det anbefales at barn får ros og oppmuntring fem ganger så ofte som korrigeringer, dvs. at grensesetting virker best når foreldrene allerede gir mye ros og oppmuntring.
 Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.