Współpraca z przedszkolem i szkołą.

Już od urodzenia człowiek rozwija właściwości, umiejętności i postawy we współdziałaniu z innymi. Dlatego przedszkole i szkoła mają tak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka. Tutaj dzieci mają możliwość rozwinięcia podstawowych umiejętności społecznych poprzez wspólną naukę i zabawę.

Wiedząc, co się dzieje w przedszkolu i szkole rodzice mogą wspierać dziecko w istotny sposób. Mogą zapobiegać ewentualnym problemom, pomóc dziecku przejść przez trudne okresy i być jego wsparciem w procesie uczenia się.

 

Żeby to osiągnąć potrzebna jest dobra współpraca przedszkola czy szkoły z domem. Odpowiedzialność za to leży po obu stronach, ale przedszkole i szkoła mają obowiązek stworzyć warunki do takiej współpracy. Współpraca ta ma bazować na wzajemnym informowaniu się i być skoncentrowana na rozwoju i postępach dziecka.

 

W przypadku dziecka trudnego, szczególnie ważne jest żeby wszyscy dorośli z nim związani ustalili ze sobą jednakowy sposób postępowania wobec dziecka. Poprzez dobry kontakt miedzy przedszkolem/szkołą, a domem zapewniamy takiemu dziecku możliwie najwłaściwsze, całościowe podejście do jego  problemów. Rzadko się zdarza, żeby problemy z zachowaniem wystąpiły tylko w domu, albo tylko w przedszkolu, szkole.

 

W czasie terapii PTMO spróbujemy nawiązać dobry kontakt ze szkołą lub przedszkolem w celu ustalenia jak najlepiej zająć się tym konkretnym dzieckiem.Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.