Samarbeid med barnehage og skole

Allerede fra fødselen av utvikler barn kunnskaper, ferdigheter og holdninger i gjensidig samhandling med andre barn og voksne. Barnehagen og skolen er derfor sentrale medspillere i barnets utvikling. Her blir barna gitt muligheter for å utvikle grunnleggende ferdigheter gjennom lek og læring i sosialt samspill.

Ved å vite hva som skjer i barnehage og skole kan foreldre være viktige støttespillere for barnet sitt. Da kan de også lettere forebygge at problemer oppstår, hjelpe barnet gjennom vanskelige perioder og være en støtte for barnet i dets læringsprosess. For å få til dette er det viktig med et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehage eller skole. Å få til et godt samarbeid er et gjensidig ansvar, men barnehage og skole plikter å legge forholdene til rette for at samarbeidet kan komme i stand. Samarbeidet skal være basert på gjensidig informasjon og være fokusert på barnets fremgang og utvikling.

 

Det er viktig at de voksne trekker i samme retning i møte med barnet. Gjennom god kontakt mellom hjem og barnehage/skole sikrer en at barnet blir møtt på en mest mulig helhetlig måte. I de fleste tilfeller vil samspillsutfordringer sjelden opptre utelukkende hjemme eller i barnehagen/skolen.

 

I PMTO vil vi sammen med foreldrene kontakte og forsøke å etablere et godt samarbeid med barnehage og skole om hvordan de kan tilrettelegge best mulig for barnet.Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.