Problemløsning

De fleste familier opplever i perioder problemer og konflikter. Uenighetene og konfliktene kan være både mellom de voksne, mellom barnet og den voksne og mellom søsken. Det er en naturlig del av det å leve sammen som familie. Når vi strever med konflikter over lang tid, kan det føles umulig å finne løsninger. Dette oppleves som både slitsomt og belastende for alle i familien.

Problemløsningsprinsippene kan dere bruke for å finne løsninger på uenigheter og problemer. De kan brukes til å planlegge hyggelige aktiviteter, løse enkle hverdagslige utfordringer og mer vanskelige konflikter. Prinsippene kan brukes i familiesamtaler, for å forstå hverandres meninger og finne nye løsninger sammen. Det gir også barnet en følelse av å kunne påvirke viktige sider av sitt eget liv.

Kjennetegn ved god problemløsning er:

  • Beskriv målet: Vær positiv, vær konkret, tenk fremover.
  • Ha en idédugnad på løsninger: Alle ideer er gode ideer, vær kreativ, vær åpen.
  • Vurder løsninger: Diskuter for og imot. Forkast dårlige ideer. Kombiner gode ideer.
  • Lag en plan: Velg en god løsning. Vær realistisk.
  • Skriv en avtale: Vær konkret. Prøv den ut. Gi belønning når dere lykkes.

Tips for å forebygge vanskelige situasjoner:

  • Planlegg. Når hverdagen blir mer forutsigbar, tilpasser barn seg lettere. Det reduserer ofte faren for problematferd og konflikter. I tillegg bidrar det til mer positiv samhandling mellom foreldre og barn.
  • Løs konflikter tidlig. Hvis små konflikter og uenigheter løses i fellesskap på et tidlig tidspunkt unngår en at uenigheter og konflikter vokser seg store.
  • Forhandle. Forhandlinger mellom foreldre og barn, hvor alles synspunkter blir hørt, forebygger konfliktsituasjoner.

Ferdigheter i å løse konflikter, både hos foreldre og barn, hjelper alle til å se ulike måter å håndtere vanskelige situasjoner på. I familier hvor barn har atferdsproblemer er det ofte større og mer fastlåste konflikter enn i andre familier. Dersom dere opplever dette anbefaler vi å søke profesjonell hjelp. I PMTO vil foreldre lære strukturerte måter å løse utfordringer på, som er tilpasset deres familie.


Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.