Xallinta dhibaato

"PMTO waxa aan ka bartey xeelado fudud oo la adeegsan karo xaaladaha kadeedka ah. Waxaan ku fiicnaadey in aan xilli hore wax ka qabto khilaafaadka oo aan miisaanka saaro xallinta dhibbaatada.”

 We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.