Guulaha la gaaray

Halkan waxa aad ka akhrisan kartaa sheekooyin ku saabsan guulo ay gaareen waalidka ka qaybqaatay daaweynta PMTO.


Soo hel adeegga kuugu dhow

Halkan waxa aad ka heli kartaa adeegga PMTO ee adiga kuu dhow haddii aad halkan ku qortid lambarka boosta, goobta aad degan tahay ama gobolka.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.