Pytania o problemy z zachowaniem

1. Czym są problemy z zachowaniem?

2. Kiedy powinniśmy coś zrobić z problemem?

3. Czy problemy z zachowaniem u dziecka to wina rodziców?

 

 

 

1. Czym są problemy z zachowaniem?

Poważne problemy z zachowaniem u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym często charakteryzują się:

 • częstymi kłótniami z dorosłymi
 • częstymi wybuchami gniewu
 • opozycyjnością lub odmową wykonania poleceń dorosłych
 • umyślnym przeszkadzaniem innym osobom,
 • łamaniem zasad, brakiem dostosowania się do rówieśników
 • agresją, wrogością i żądzą zemsty w stosunku do innych osób
 • obwinianiem innych za własne błędy
 • kłamstwem i kradzieżą
 • brakiem umiejętności społecznych

W przypadku starszych dzieci/młodzieży problemy z zachowaniem objawiają się często w inny sposób: poprzez wagarowanie, kradzieże, wandalizm, akty przemocy i nadużywanie środków odurzających.

Termin problemy wychowawcze stosuje się, jeżeli negatywne relacje między rodzicami i dziećmi  stale się powtarzają i trwa to co najmniej pół roku.

 


 2. Kiedy powinniśmy coś zrobić z problemem?

U wszystkich dzieci występują okresy opozycji i nie oznacza to poważnych problemów z zachowaniem.

Często mówi się o „regule 70%”. Jeżeli dziecko bez problemu się podporządkowuje i wykonuje polecenia w 70% przypadków, należy ono do grupy zwykłych dzieci. Dzieci mające poważne problemy z zachowaniem nie podporządkowują się w więcej niż 0–20% przypadków.

Dzieci kierowane na terapię PMTO wykazują w różnym stopniu problemy z zachowaniem. U wielu z nich zdiagnozowano również opozycyjne zaburzenia zachowania lub poważne zaburzenia zachowania.

PMTO przynosi jednak dużo pożytku również dzieciom, które nie zostały zdiagnozowane lub nie mają tak złożonych problemów.

Jeżeli dziecko posiada wiele z niżej wymienionych cech, rodzice mogą skorzystać na terapii PMTO:

 • Dziecko łatwo popada w konflikt z dorosłymi i innymi dziećmi.
 • Dziecko często odmawia wykonania poleceń rodziców.
 • Dziecko prezentuje często zachowania opozycyjne.

 


 

3. Czy problemy z zachowaniem u dziecka to wina rodziców?

Problemy z zachowaniem u dziecka mają złożone przyczyny.

Terapia PMTO nie koncentruje się na tym, kto ponosi winę za to, że „stało się, jak się stało”. Skupiamy się na wypracowywaniu rozwiązań i osiąganiu pozytywnych zmian w relacji między rodzicami a dziećmi.

W wielu przypadkach dorośli i dzieci powielają uporczywy, negatywny wzór współpracy, którego nie udaje się im pozbyć na własną rękę. W przypadku, gdy rodzice i dzieci nie potrafią przełamać tego negatywnego wzoru, jest ważne, by otrzymali pomoc.

Na początku konieczne jest, by rodzice zmienili sposób odnoszenia się do dziecka.

Terapia PMTO ma za zadanie im w tym pomóc. Zmiana modelu współpracy będzie miała korzystny wpływ na możliwości rozwojowe dziecka.

 

 We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.