TIBIR

TIBIR to skrót od „Tidlig innsats for barn i risiko” („Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci”). Jest to program obejmujący zapobieganie problemom z zachowaniem u dzieci i ich leczenie.

Dla kogo jest ta oferta?

TIBIR to oferta dla rodzin z dziećmi w wieku 3–12 lat, które wykazują problemy z zachowaniem lub są nimi zagrożone.

Oferta realizowana jest w ramach gminnych usług publicznych, np. w przychodniach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki nad dziećmi, przedszkolach i szkołach. Aktualnie oferta TIBIR dostępna jest w 115 z 357 gmin kraju.

Jaki jest cel oferty?

Celem TIBIR jest zapobieganie problemom z zachowaniem i ich eliminowanie we wczesnym stadium oraz wzmacnianie pozytywnych i prospołecznych zachowań dziecka.

Ponadto naszym celem jest zwiększenie świadomości wykwalifikowanego personelu w zakresie sposobu powstawania problemów z zachowaniem, zapobiegania tym problemom i ich leczenia.

Co obejmuje TIBIR?

 Program obejmuje ogółem sześć ofert dla rodzin z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat, u których pojawiły się problemy z zachowaniem lub które są nimi zagrożone.

  • Identyfikacja pojawiających się lub narastających problemów z zachowaniem.
  • Doradztwo rodzinne skierowane do rodziców dzieci zagrożonych problemami z zachowaniem.
  • Terapia grupowa dla rodziców – grupowa oferta terapii PMTO dla rodziców dzieci, u których pojawiły się problemy z zachowaniem lub które są nimi zagrożone.
  • PMTO – oferta terapii dla rodziców, których dzieci mają problemy z zachowaniem.
  • Konsultacje dla pracowników przedszkoli i szkół, pracujących z dziećmi mającymi problemy z zachowaniem.
  • Trening umiejętności społecznych skierowany bezpośrednio do dzieci ze zdefiniowanymi problemami z zachowaniem.

 We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.