Doradztwo rodzinne

Doradztwo rodzinne to jeden z projektów programu prewencyjnego „Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci” (TIBIR). Jest to projekt krótkoterminowy, który opiera się na zasadach metody terapeutycznej Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Dla kogo jest ta oferta?

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci w wieku 3–12 lat, u których zaczęły pojawiać się oznaki problemów z zachowaniem.

Jaki jest cel doradztwa?

Doradztwo rodzinne ma na celu pomoc rodzinie na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rozmowy doradcze i wsparcie pomagają rodzicom zapobiegać pojawiającym się problemom z zachowaniem i przyczyniają się do pozytywnego rozwoju dziecka.

Jak pracujemy?

 • Cotygodniowe rozmowy z doradcą rodzinnym.
 • 3–5 spotkań dla jednej rodziny.
 • Jeżeli rodzice mieszkają razem, powinni oboje w nich uczestniczyć.
 • Zalecane jest  uczestnictwo macochy lub ojczyma mieszkających z dzieckiem.
  • Przykłady tematów rozmów doradczych:
  • Współpraca i dobre polecenia.
  • Nauczanie nowych umiejętności dzięki systematycznemu zachęcaniu i  pochwałom.
  • Stawianie granic.
  • Nadzór i kontrola.
  • Rozwiązywanie problemów związanych z codziennymi wyzwaniami życia rodzinnego.
  • Rodzice uczą się,  jak postępować z dzieckiem, by odwrócić niekorzystne tendencje.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.