NUBU

The Norwegian Center for Child Behavioral Development (NUBU) to filia spółki  NORCE AS. Działalność Centrum poświęcona jest dzieciom i młodzieży mającym poważne problemy z zachowaniem.

Czym zajmuje się Centrum?

Centrum oferuje pomoc dla dzieci i młodzieży mających poważne problemy z zachowaniem, ich rodziców, szkół i przedszkoli. Pomoc ta ma być oparta na badaniach naukowych, efektywna, indywidualnie dostosowana i efektywna w stosunku do aktualnego stanu wiedzy.

Obejmuje ona między innymi:

 • badania nad rozpowszechnieniem i powstawaniem problemów z zachowaniem wśród dzieci i młodzieży
 • badania związane z opracowywaniem i oceną nowych metod
 • wdrażanie nowych metod
 • szkolenie specjalistów/terapeutów
 • doskonalenie istniejących metod
 • współpracę międzynarodową

Jakie metody stosuje Centrum?

Centrum stosuje metody mające na celu zapobieganie i leczenie problemów z zachowaniem u dzieci i młodzieży.

 

 • Parent Management Training – Oregon (PMTO): Oferta terapii dla rodziców dzieci w wieku 3–12 lat mających poważne problemy z zachowaniem.
 • Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci (TIBIR): Program zapobiegania problemom z zachowaniem i ich terapii u dzieci w wieku 3–12 lat.
 • Terapia wielosystemowa (MST): Oparta na zaangażowaniu rodziny i najbliższego otoczenia terapia dla młodzieży w wieku 12–18 lat mającej trudności z zachowaniem.
 • Funkcjonalna terapia rodzinna (FFT):  Metoda terapeutyczna dla rodzin, w których młodzież w wieku 11–18 lat wykazuje poważne trudności z zachowaniem.
 • Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC): Metoda terapeutyczna oparta na opiece zastępczej dla młodzieży w wieku 12–17 lat wykazującej poważne trudności z zachowaniem.
 • Pozytywne zachowanie, wspierające środowisko edukacyjne i współdziałanie(PALS): Szkolny program wspierania kompetencji szkolnych i społecznych dziecka oraz zapobiegania problemom z zachowaniem w szkole i ich ograniczania.

 

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Centrum?

Zalecamy lekturę naszej strony internetowej: www.nubu.noWe uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.