Doradztwo- szkoła i przedszkole

Doradztwo jest jedną z ofert w ramach programu prewencyjnego: Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci (TIBIR). Program opiera się na zasadach metody terapeutycznej Parent Management Training – Oregon (PTMO) oraz na metodzie współpracy ze szkołą PALS (Pozytywne zachowanie, wspierające środowisko  i współdziałanie na terenie szkoły).

Dla kogo jest ta oferta?

Doradztwo jest skierowane do pracowników przedszkola i szkoły, pracujących z dziećmi w wieku 3 do 12 lat sprawiającymi kłopoty wychowawcze lub wykazującymi takie tendencje.

Kto udziela konsultacji?

Doradcy PP (pedagogiczno- psychologiczni), specjaliści pedagogiki specjalnej w szkole lub poradniach, pedagodzy społeczni lub doradcy szkolni, którzy przeszli szkolenia w zakresie programu.

Jaki jest cel doradztwa?

Celem jest wprowadzenie personelu w  przedszkolach, szkołach i świetlicach w konkretne metody i strategie, które mogą przeciwdziałać bądź redukować problemy wychowawcze w grupach czy klasach. Trudne zachowanie powinno zostać zredukowane, a pozytywny rozwój wspierany.

Jak pracujemy?

  • nasz konsulent udziela cotygodniowej konsultacji personelowi szkolnemu/przedszkolnemu
  • 6 do 8 konsultacji
  • konsultacje mogą dotyczyć zarówno pojedyńczego dziecka, jak i całej grupy/klasy, w zależności od potrzeby
  • personel szkolny lub przedszkolny przechodzi trening konstruktywnego współdziałania z dzieckiem lub dziećmi
  • metoda zawiera aktywne ćwiczenia alternatywnych sposobów odnoszenia się i radzenia sobie z do dzieckiem/dziećmi

 

 We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.