Mapowanie i identyfikacja

Mapowanie jest jednym ze środków  stosowanych w ramach programu prewencyjnego Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci TIBIR

Dla kogo jest ta oferta?

Grupą docelową Mapowania są wszystkie dzieci mające kontakt ze zwykłą ofertą gminy dla ludności, np. z ośrodkiem  zdrowia.

Jaki jest cel Mapowania?

Celem interwencji jest możliwość zidentyfikowania i mapowania dzieci, u których jest ryzyko wystąpienia problemów z zachowaniem na możliwie najwcześniejszym etapie. To z kolei, ma spowodować, że dzieci i ich rodzice otrzymają pomoc w zakresie TIBIR dopasowaną do stopnia ich problemu. 

Jak pracujemy?

Interwencja ma postać propozycji rozmowy z rodzicami o ewentualnych problemach oraz systematycznego zapisu rozwoju sytuacji, jeśli to jest niezbędne.We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.