Pytania na temat terapii PMTO

1. Jaki jest cel terapii PMTO?

2. Z jakich elementów składa się terapia?

3. Czy to działa?

4. Jaka jest różnica pomiędzy PMTO a innymi ofertami?

5. Kim są terapeuci PMTO?

6. Czy moje dziecko nie będzie brało udziału w terapii?

7. Gdzie ja i moje dziecko możemy skorzystać z terapii PMTO?

 


1. Jaki jest cel terapii PMTO?

Celem terapii jest odbudowanie pozytywnej relacji między rodzicami a dzieckiem. Zadaniem terapii jest ograniczenie zachowań opozycyjnych i wspieranie pozytywnego rozwoju.

Wzmocnienie roli rodziców jako wychowawców sprawia, że są oni w stanie w bardziej odpowiedni sposób współpracować z dziećmi. Dzięki temu z kolei dzieci uczą się normalnych umiejętności społecznych, co ogranicza występowanie problematycznych zachowań.

 


2. Z jakich elementów składa się terapia?

Oferta PMTO zakłada ścisłą współpracę terapeuty z rodziną.

 • Spotkania rodziców z terapeutą odbywają się co tydzień.
 • Jeżeli rodzice mieszkają razem, powinni oboje w nich uczestniczyć. Alternatywnie zalecane jest uczestnictwo macochy lub ojczyma mieszkających z dzieckiem
 • Dziecko bierze udział w spotkaniach w razie potrzeby.
 • Rodzice uczą się, w jaki sposób konstruktywnie i pozytywnie postępować i współpracować z dzieckiem.
 • Uwaga skierowana zostaje na mocne strony rodziny.
 • Rodzice i terapeuta wspólnie opracowują cel główny oraz cele pośrednie terapii.
 • Stopień realizacji celów jest wspólnie oceniany w toku całej terapii.
 • Standardowy czas trwania terapii to 6–9 miesięcy.

 


 

3. Czy to działa?

Terapia PMTO przynosi efekty polegające zarówno na ograniczeniu zachowań problematycznych, jak i wzmocnieniu pożądanych zachowań społecznych.

Terapia PMTO poprawia interakcje między członkami rodziny. Zwiększa to prawdopodobieństwo dobrego funkcjonowania rodziny oraz zmniejsza prawdopodobieństwo narastania problematycznych zachowań u dziecka.

Ponadto udowodniono, że terapia PMTO przynosi pozytywne skutki w zakresie:

 • relacji z kolegami mającymi pozytywny wpływ na dziecko,
 • osiągnięć szkolnych,
 • integracji w szkole.

 

 


4. Jaka jest różnica pomiędzy PMTO a innymi ofertami?

Istnieje wiele różnych terapii skierowanych do dzieci mających problemy z zachowaniem i ich rodzin.

Istotnym czynnikiem w procesie wyboru terapii jest udokumentowany stopień jej skuteczności. PMTO to terapia oparta na badaniach naukowych. Udokumentowane zostało, że terapia przynosi długotrwałe pozytywne zmiany, zarówno jeśli chodzi o ograniczenie problemów z zachowaniem, jak i poprawę współpracy między rodzicami a dziećmi.

Terapia PMTO różni się od innych pod dwoma względami.

Po pierwsze, terapia skierowana jest przede wszystkim do rodziców. Jej celem jest wzmocnienie umiejętności rodziców, co pomoże osiągnąć poprawę sytuacji dziecka i rodziny jako całości. Stanowi to zmianę w stosunku do praktyki, gdyż wiele innych terapii prowadzonych jest z dzieckiem indywidualnie. Terapia PMTO uznaje rodziców za najważniejszych pomocników dziecka. Odbudowywanie pozytywnej relacji powinno wiązać się ze zmianą sposobu postępowania rodziców z dzieckiem.

Po drugie, podczas terapii rodzice poświęcają dużo czasu praktycznemu treningowi umiejętności, których mogą używać, postępując z dzieckiem w domu. Terapia jest zorientowana na działanie i zakłada aktywność rodziców oraz ich inicjatywę zmierzającą w kierunku stworzenia pozytywnej relacji z dzieckiem.

 


 

5. Kim są terapeuci PMTO?

 Aby zostać terapeutą PMTO, należy ukończyć w szkole wyższej trzyletnie studia w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej lub posiadać wykształcenie uniwersyteckie w zakresie psychologii, pedagogiki lub medycyny. Dodatkowo konieczne jest doświadczenie kliniczne.

Terapeuci są również stale i kompleksowo szkoleni w zakresie tej metody. Podręcznik metody PMTO zapewnia terapeutom wytyczne określające zagadnienia poruszane podczas każdego spotkania z rodzicami, jednocześnie jednak tematy dopasowywane są do konkretnej rodziny.

 


6. Czy moje dziecko nie będzie brało udziału w terapii?

Przy zapobieganiu i leczeniu problemów z zachowaniem decydującym czynnikiem jest stopień, w jakim rodzice używają ważnych umiejętności rodzicielskich, takich jak np. pozytywne angażowanie, stawianie granic i nadzór.

Dlatego terapia PMTO koncentruje się głównie na doskonaleniu umiejętności rodziców w zakresie postępowania z własnymi dziećmi.

Dzieci uczestniczą w terapii w pewnym zakresie. Dzieci obecne są na początku terapii, gdy terapeuci obserwują relacje pomiędzy nimi a rodzicami. To samo odbywa się pod koniec terapii. W międzyczasie stopień uczestnictwa dzieci w terapii jest zróżnicowany. Dziecko przychodzi na terapię, jeżeli rodzice potrzebują informacji zwrotnej na temat sposobu rozwiązywania szczególnych trudności w relacji lub jeśli dziecko samo chce w niej uczestniczyć.

Dodatkowo część dzieci bierze udział w treningu umiejętności społecznych, podczas gdy rodzice korzystają z terapii PMTO.

 


 7. Gdzie ja i moje dziecko możemy skorzystać z terapii PMTO?

 Terapeuci PMTO pracują na terenie całego kraju, a ich dostępność stale się zwiększa.

Oferta PMTO dostępna jest na różnych szczeblach, takich jak:

 • wybrane gminy/przychodnie/poradnie pedagogiczno-psychologiczne/instytucje opieki  nad dziećmi
 • kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • Urząd ds. Dzieci, Młodzieży oraz Rodziny (Bufetat),
 • wybrane ośrodki terapii rodzinnej.

 We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.