Oferta dla rodzin

TIBIR to skrót od „Tidlig innsats for barn i risiko” („Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci”). Jest to program obejmujący zapobieganie problemom z zachowaniem u dzieci i ich leczenie.

PMTO to skrót od „Parent Management Training – Oregon”, czyli „Trening kompetencji rodzicielskich metodą Oregon”. Jest to podstawowa oferta dla rodziców dzieci mających problemy z zachowaniem.

Oferta terapii grupowej PMTO skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 3 do 12 lat, u których pojawiły się problemy z zachowaniem lub które są nimi zagrożone.

Doradztwo rodzinne to jeden z projektów programu prewencyjnego „Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci” (TIBIR). Jest to projekt krótkoterminowy, który opiera się na zasadach metody terapeutycznej Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Doradztwo jest jedną z ofert w ramach programu prewencyjnego: Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci (TIBIR). Program opiera się na zasadach metody terapeutycznej Parent Management Training – Oregon (PTMO) oraz na metodzie współpracy ze szkołą PALS (Pozytywne zachowanie, wspierające środowisko  i współdziałanie na terenie szkoły).

Sosiála máhtolašvuođahárjehallan lea okta dain doaimmain mat leat eastadanprográmmas Tidlig Innsats for Barn i Risiko (Árra veahkki mánás eastadit láhttenváttisvuođaid) (TIBIR). Doaibma lea vuođđuduvvon vuođđojurdagiidda mat leat dikšunvuogis Parent Management Training – Oregon (PMTO) ja prográmmas Stop Now and Plan (SNAP), mii lea kognitiiva láhttenterapevttalaš vuohki maid Child Developmental Institute Torontos Kanadas lea ovddidan.

Mapowanie jest jednym ze środków  stosowanych w ramach programu prewencyjnego Wczesne działania na rzecz zagrożonych dzieci TIBIR

The Norwegian Center for Child Behavioral Development (NUBU) to filia spółki  NORCE AS. Działalność Centrum poświęcona jest dzieciom i młodzieży mającym poważne problemy z zachowaniem.We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.