PMTO

PMTO to skrót od „Parent Management Training – Oregon”, czyli „Trening kompetencji rodzicielskich metodą Oregon”. Jest to podstawowa oferta dla rodziców dzieci mających problemy z zachowaniem.

Trening PMTO oferowany jest w ramach państwowych i gminnych usług publicznych dla dzieci i młodzieży na terenie całej Norwegii.

Dla kogo jest ta oferta?

Oferta skierowana jest do rodzin z dziećmi w wieku 3–12 lat mającymi problemy z zachowaniem.

Jaki jest cel terapii?

Celem terapii jest odbudowanie pozytywnej relacji między rodzicami a dzieckiem. Zadaniem terapii jest ograniczenie zachowań opozycyjnych i wspieranie pozytywnego rozwoju.

Jak pracujemy?

Oferta PMTO zakłada ścisłą współpracę terapeuty z rodziną.

  • Spotkania rodziców z terapeutą odbywają się co tydzień.
  • Jeżeli rodzice mieszkają razem, powinni oboje w nich uczestniczyć. Alternatywnie zalecane jest uczestnictwo macochy lub ojczyma mieszkających z dzieckiem.
  • Dziecko bierze udział w spotkaniach w razie potrzeby.
  • Rodzice uczą się, w jaki sposób konstruktywnie postępować z dzieckiem.
  • Nacisk położony jest na pozytywne strony relacji.
  • Rodzice i terapeuta wspólnie opracowują cel główny oraz cele pośrednie terapii.
  • Stopień realizacji celów jest wspólnie oceniany w toku całej terapii.
  • Standardowy czas trwania terapii to 6–9 miesięcy.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.