Ráđđádallan – skuvla ja mánáidgárdi

Ráđđádallan lea okta dain doaimmain mat leat eastadanprográmmas Tidlig Innsats for Barn i Risiko (Árra veahkki mánás eastadit láhttenváttisvuođaid) (TIBIR). Doaibma leat vuođđuduvvon vuođđojurdagiidda mat leat dikšunmetodas Parent Management Training – Oregon (PMTO) ja skuvlaguoski doaibmavuogis PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen / Positiiva láhtten, oahppanbiras doarjjan ja ovttasdoaibman skuvllas).

Gean váste fálaldat lea?

Ráđđádallan addo mánáidgárde- ja skuvlabargiide, geat barget gaskal 3 ja 12 jahkásaš mánáiguin geain lea riska oažžut dahje leat ožžon láhttenváttisvuođaid.

Gii addá ráđđádallama?

PP-bagadallit, erenoamáš pedagogalaš ovttadaga bargit, fágajoavkkut, skuvlla erenoamášpedagogat, sosiálaoahpaheaddjit dahje bagadallit geat leat ožžon skuvlejumi doaimmas.

Mii lea ulbmil ráđđádallamiin?

Ulbmil ráđđádallamiin lea bagadit mánáidgárddi ja SFO/skuvlla bargiid mo geavahit konkrehta reaidduid ja strategiijaid mat sáhttet eastadit ja unnidit láhttenváttisvuođaid joavkkuin/luohkáin. Hástaleaddji láhttema galgá unnidit ja positiiva ovdáneami galgá ovddidit.

Mo mii bargat?

  • Konsuleanta bagadallá vahkkosaččat skuvla-/mánáidgárdebargiid
  • 6-8 ráđđádallama
  • Bagadallat sihke ovttaskas máná ektui ja olles joavkku/luohká ektui dárbbu mielde
  • Skuvla-/mánáidgárdebargit ožžot hárjáneami das mo konstruktiivvalaččat sáhttet ovttastallat mánáin/mánáiguin.
  • Vuohki mielddisbuktá aktiivvalaččat hárjehallat molssaevttolaš vugiid mo deaivvadit ja meannudit mánáin/mánáiguin.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.