Personvernerklæring for nettsiden www.pmto.no.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) samler inn og bruker personopplysninger om deg når du besøker nettsiden https://www.pmto.no.

 

NUBU er et forsknings- og kompetansesenter som bidrar til at barn og ungdom med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv. For mer informasjons se: www.nubu.no

 

Nettsiden www.pmto.no er rettet mot foreldre og andre som er interessert i informasjon om behandlingsmodellen Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO) og forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). I tillegg er nettsiden www.pmto.no en innloggingsside for:

-       En passordbeskyttet webapplikasjon for utøvere og implementører av PMTO og TIBIR.

-       En passordbeskyttet webapplikasjon med materiell for foreldre som deltar i PMTO-behandling.

 

Denne personvernerklæringen omhandler kun NUBUs behandling av personopplysninger på den offentlig tilgjengelige delen av nettsiden og webapplikasjonen med materiell til foreldre. De samme retningslinjene gjelder for begge deler av systemet, og vil heretter bli omtalt som  www.pmto.no.  Alle foreldre som deltar i PMTO-behandling bruker det samme brukernavnet og passordet når de logger seg inn. Dette får de utlevert av sin terapeut.

 

For webapplikasjonen til utøvere og implementører er det utarbeidet en egen personvernerklæring.

Innhold: 

  • Hva slags opplysninger samler vi om deg?
  • Hvordan brukes opplysningene om deg?
  • Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg?
  • Innsyn i og korrigering av dine opplysninger
  • Informasjonskapsler
  • Underleverandører
  • Endringer av denne personvernerklæringen
  • Klagerett
  • Hvordan komme i kontakte med NUBU?

Hva slags opplysninger samler vi om deg?

Når du besøker www.pmto.no logger vi tidspunkt, IP-adresse og URL. Vi lagrer ikke annen personinformasjon enn dette når du bare besøker www.pmto.no.

 

Hvordan brukes opplysningene om deg?

NUBU bruker anonymiserte opplysninger for å lage bruksstatistikk som brukes i arbeidet med å forbedre nettsidene. Påloggingsforsøk logges for å kunne oppdage forsøk på datainnbrudd og for å avdekke eventuelle tekniske problemer.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg?

Loggene lagres i ca. 3 måneder.

 

Innsyn i og korrigering av dine opplysninger

Er du bosatt i et EU/EØS-land, deriblant Norge, har du rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg og til å korrigere eventuelle feilaktige opplysninger. Personopplysningene som nevnt ovenfor er automatisk innsamlet og langt på vei anonymisert.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i din nettleser for å logge din aktivitet på dette nettstedet, og holde oversikt over om du er innlogget eller ikke. Denne informasjonen brukes for å lage anonyme statistikker og analyser av hvordan nettsidene brukes, hvor mange som besøker dem o.s.v. Du har mulighet til å skru av informasjonskapsler i nettleseren din. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på nettsiden da ikke vil fungere.

 

Underleverandører

Alle underleverandører har taushetsplikt om opplysningene du har registrert hos www.pmto.no. De behandler bare opplysningene etter instruks fra NUBU og sørger for høy informasjonssikkerhet i sine systemer og rutiner.

NUBU bruker følgende underleverandører i forbindelse med driften av www.pmto.no.

Aplia AS feilsøker, tester og videreutvikler www.pmto.no.

Vivende As lagrer data, inkludert sikkerhetskopier, i en sikkert datasenter lokalisert i Norge (Serve the World, Oslo Furuset). Hostingleverandørs underleverandør er pålagt de samme strenge krav til sikkerhet og konfidensialitet.

Google leverer verktøyet Google Analytics som brukes for å analysere bruksstatistikken fra www.pmto.no. Google anonymiserer opplysningene når de lagres i Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

 

Endringer av denne personvernerklæringen

Endringer av denne personvernerklæringen vil bli publisert her på denne nettsiden.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 27. mai 2019.

 

Klagerett

Hvis du er bosatt I et EU/EØS land, deriblant Norge, har du rett til å klage til datatilsynet hvis du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er i strid med personvernforordningen (GDPR).

 

Hvordan komme i kontakte med oss

Spørsmål angående denne personvernerklæringen eller personopplysningene vi har om deg kan rettes til:

 

NUBU

Besøksadresse: Essendropsgt. 3, 0368 Oslo

Postadresse: Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo

Tlf.: +47 23 20 58 00

Faks: +47 23 20 58 01

post@pmto.no


ابحث عن أقرب الخدمات

تستطيع العثور هنا على أقرب خدمات PMTO من مكان اقامتك وبذلك بكتابة الرقم البريدي أو اسم المدينة أو المحافظة


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.